Browsing Author : jason.deegan@uis.no

Mange olje- og gassbedrifter er klare til å satse grønt (Norwegian)

Mange olje- og gassbedrifter er klare til å satse grønt (Norwegian)

Regionens bedrifter er klare for omstilling. En undersøkelse gjennomført av Universitetet i Stavanger og Næringsforeningen viser at nær 70 prosent av selskapene vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Nesten halvparten retter blikket mot fornybar energi.

Sju av ti vil satse nytt (Norwegian)

Sju av ti vil satse nytt (Norwegian)

Nær 70 prosent av bedriftene i regionen vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Av disse vil nær halvparten rette nysatsingen inn mot fornybar energi.